HVAD TILBYDER JEG?

Der er hjælp at hente

Privat psykolog - kald det en mission, kald mig ildsjæl – begge dele er rigtigt. Jeg vil hjælpe helt almindelige familier til at få en hverdag med større harmoni og samhørighed. En hverdag med færre konflikter, bedre trivsel og mere plads til alle, både de store, de små og dem midt i mellem.

Jeg vil også hjælpe, hvor børn og unge er ramt af mistrivsel fx i form af stress, lavt selvværd, angst eller depression. Jeg hjælper også par, der er kørt fast i konflikter, uanset om det handler om børnene eller et uhensigtsmæssigt mønster mellem de voksne.

Hvad kan jeg tilbyde familier

Jeg kan tilbyde terapi til familier, hvor barnets adfærd udfordrer forældrene. Hvor barnet gennem sine handlinger udviser vrede, aggression, angst, modstand, indelukkethed eller andre følelser, der giver forældrene afmagt og højner frustration, vrede, konfliktniveau, afmagt og tristhed hos både voksne og børn.

Forandringspotentialet bliver usynligt, når man står i det svære og der bliver udviklet et mønster, der stivner mere og mere. Det hele opleves låst og forældre fortæller ofte, at de har forsøgt alt - uden held til at ændre på det svære. Forældre skal øves i at mentalisere. Mentalisering er hvor vi ser os selv udefra og den anden indefra. Ad denne vej ser vi bedre barnets behov og kan give det et højt selvværd og robusthed. Når der i en familie er flere end et barn, er det tit det samme barn, der opleves besværligt, vanskeligt, udfordrende – og over tid får dette barn et alt for stort ansvar for stemningen i familien (det sorte får) samtidig med at barnet selv kommer i alt for stor mistrivsel. Målet er at tydeliggøre forældres indflydelse på barnets trivsel og adfærd og give redskaber til at reducere konflikter, frustration og utryghed i forældrerollen - så alle opnår større harmoni og trivsel i hverdagen.

Hvad jeg kan gøre for at hjælpe

At hjælpe familier handler ofte om enkle greb, hvor der skal justeres ganske lidt gennem større forståelse for konsekvensen af de voksnes egne handlinger på barnets reaktion og adfærd. Når man ser det hele lidt fra oven af, kan man se meget mere og dermed handle og forstå tingene på en anden måde – det er de øjne, jeg vil tilbyde. Min mangeårige erfaring i arbejdet med familier og børn har givet mig en stor og varieret værktøjskasse til brug for forandring i mønstre og forståelse for følelser, tanker og adfærd.

Ud over traditionel familieterapi, tilbyder jeg rådgivning in vivo. Jeg besøger familierne i deres hjem og observerer fx spisesituationen, oplever mislyden, kampene, konflikterne og frustrationerne, mens de sker. Jeg vil rådgive og reflektere med forældrene, mens de kan mærke frustrationerne, tristheden, vreden, afmagten – og hvor forandringspotentialet er størst. Det er som hovedregel ganske få ting, de skal se på en anden måde for at det bliver anderledes og bedre. Barnets behov bliver tydeligere at læse, forældrerollen bliver klarere og samarbejdet mellem forældrene og med barnet bliver præget af større positivitet og respekt for hinanden og for forskelligheder.

Jeg vil gå så langt som til at garantere forandring til det bedre! På den korte bane. Forandring som skal bestå, skal der holdes fokus på – familien er som en maskine, for at den skal køre godt, skal den vedligeholdes, smøres og pudses, og det er nødvendigt at holde øje med både metaltræthed og andre småskavanker. Det er enkelt at udbedre løbende, når der først er øje for mulighederne. Alle får skuldrene ned og opnår større harmoni og samhørighed i hverdagen.

Et uhensigtsmæssigt familiemønster er ikke nødvendigvis forældrenes skyld, men det er deres ansvar! Og der er hjælp at hente.